Επιστημονική - οργανωτική επιτροπή

Επιστημονική επιτροπή

 • Αθανασίου Κυριάκος, Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δημητρίου Αναστασία,Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Εργαζάκη Μαρίντα, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ζαχαρία Ζαχαρίας, Τ.Ε.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Ζόγκζα Βάσω, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών 
 • Καλογιαννάκης  Μιχάλης, Π.Τ.Π.Ε Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καριώτογλου Πέτρος, Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
 • Κολιόπουλος Δημήτρης, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κορφιάτης Κωνσταντίνος, Τ.Ε.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 • Κωνσταντίνου Κώστας, Τ.Ε.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Μπαγάκης Γιώργος, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Παντίδος Παναγιώτης, Τ.Ε.ΠΑ.Ε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Παπαδοπούλου Πόπη, Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πλακίτση Κατερίνα, Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ραβάνης Κώστας, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τσελφές Βασίλης, Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Τσιτουρίδου Μένη, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Χρηστίδου Βασιλεία, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οργανωτική επιτροπή

 • Βαϊρινού Κωνσταντίνα, Σχολική Σύμβουλος, Προσχολικής Αγωγής Φλώρινας
 • Καριώτογλου Πέτρος, Π.Τ.Ν, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Μαλανδράκης Γιώργος,  Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Νάνης Νικόλαoς, Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΠΕ Μελίτης
 • Παπαδοπούλου Πόπη, Π.Τ.Ν, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Σουλτάνης Κωνσταντίνος, Π.Τ.Ν, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Σπύρτου Άννα,  Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Γραμματεία

 • Κολεδίνης Νίκος, Π.Τ.Ν, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Στράγγας Αντώνης, Π.Τ.Ν, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Υπεύθυνος δικτυακού τόπου

 • Αρβανιτάκης Γιάννης, Π.Τ.Ν, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

» Χορηγοί του συνεδρίου