3η Ανακοίνωση συνεδρίου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η ημερομηνία λήξης για την υποβολή περιλήψεων- εργασιών για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ΦΕ στην προσχολική εκπαίδευση είναι η 29η Ιουνίου. Θα μας διευκολύνει για τη διοργάνωση του συνεδρίου να έχουμε έγκαιρα τις περιλήψεις και τις εγγραφές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του συνεδρίου (http://conf7nur.web.uowm.gr) .

» Άλλες ανακοινώσεις

» Χορηγοί του συνεδρίου