2η Ανακοίνωση

Μετά από ερωτήσεις αρκετών συναδέλφων σας  ενημερώνουμε ότι  με την έναρξη του συνεδρίου θα κυκλοφορήσει βιβλίο (booklet) με τις περιλήψεις των εργασιών και το πρόγραμμα.  Οι περιλήψεις των εργασιών θα κριθούν από μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

Πρόθεσή μας είναι μετά το συνέδριο να εκδοθεί ηλεκτρονικό βιβλίο πρακτικών (e-book), με ISBN, με το σύνολο των εργασιών και,  ανάλογα με τις συνθήκες, βιβλίο επιλεγμένων εργασιών, και τα δυο μετά από κρίση (από δυο κριτές και ανώνυμα).

Π. Καριώτογλου.

» Άλλες ανακοινώσεις

» Χορηγοί του συνεδρίου