Εγγραφή

Η προθεσμία υποβολής εργασιών στο συνέδριο έχει παρέλθει.

Συνδρομές

  Ποσό
Πανεπιστημιακοί 40 ευρώ
Εκπαιδευτικοί 20 ευρώ
Φοιτητές 10 ευρώ  

Post Bank – Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αριθμός Λογαριασμού: ΙΒΑΝ: GR8109659680000000886738261  BIC: GPSBGRAA (ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ)

Φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης αποστέλλεται αμέσως μετά την κατάθεση, για επιβεβαίωση, στο φαξ: 2385055081

Τύποι Εργασιών

  1. Προφορικές ανακοινώσεις ερευνητικών ή βιβλιογραφικών εργασιών
  2. Συμπόσια 3-4 εργασιών με κοινό θέμα
  3. Αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster) (θα ανακοινωθούν σε ειδική συνεδρία)
  4. Εργαστήρια: Πραγματικών ή εικονικών πειραμάτων, Διδακτικών μεθόδων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικών Προτάσεων

Για κάθε τύπο εργασίας απαιτείται περίληψη με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Για τα συμπόσια απαιτείται περίληψη για το συμπόσιο από τον/τους οργανωτή/ές και για τις επιμέρους εργασίες από τον/τους συγγραφέα/είς

Προδιαγραφές συγγραφής Περιλήψεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης εργασίας τους στα ελληνικά και τα αγγλικά, η οποία θα περιλαμβάνει περίληψη έκτασης μέχρι 300 λέξεων με τον τίτλο της παρουσίασης, τα ονόματα συγγραφέων, την ιδιότητα/ίδρυμα προέλευσης και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Υπόδειγμα.

Το κείμενο πρέπει να δακτυλογραφηθεί σε μονό διάστημα με γραμματοσειρά Times New Roman, 12 pt, με περιθώρια σελίδας 2 cm από κάθε πλευρά.

Μορφές αρχείων: doc & docx ή OpenOffice Writer (.odt). Οι προδιαγραφές ισχύουν και για την περίληψη των συμποσίων, αναρτημένων εργασιών και εργαστηρίων.

» Χορηγοί του συνεδρίου