» Σημαντικές ημερομηνίες

31-12-2012: Τελική ημερομηνία κατάθεσης για το ηλεκτρονικό βιβλίο πρακτικών

28-02-2013: Τελική ημερομηνία κατάθεσης για τον τόμο επιλεγμένων εργασιών

English   Ελληνικά     

Κατεβάστε τα πρακτικά του συνεδρίου

 

 

Ανακοινώσεις

7η Ανακοίνωση του συνεδρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι

την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο με θέμα, «Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον» το οποίο διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα, από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2012.

Η επιτυχία του συνεδρίου τεκμηριώνεται από:

  • Την υψηλή συμμετοχή στις διαδικασίες του, καθώς οι συμμετέχοντες/ουσες, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, ήταν περισσότεροι από 400, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, σχολικοί σύμβουλοι, εν ενεργείαεκπαιδευτικοί, μεταπτυχιακοί απόφοιτοι και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής. Συμμετέχοντες οι οποίοι παρακολούθησαν 4 προσκεκλημένες ομιλίες, 2 συμπόσια, 48 προφορικές παρουσιάσεις, 10 εργαστήρια και 6 αναρτημένες παρουσιάσεις που συγκρότησαν το συνέδριο.
  • Τους υψηλού κύρους προσκεκλημένους ομιλητές και ομιλήτριες τουσυνεδρίου, οι οποίοι/ες με τις ομιλίες τους παρουσίασαν τον προβληματισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και την Προσχολική Αγωγή σε διεθνές επίπεδο.
  • Τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών από οκτώ Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και την Κύπρο, γεγονός που καταδεικνύει όχι απλά την ύπαρξη, αλλά την εδραίωση μιας ερευνητικής κοινότητας με αντικείμενο τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο. Την διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει αφ’ενός η τακτή διεξαγωγή του Συνεδρίου τα τελευταία 12 χρόνια και αφ’ετέρου από ο ζωηρός προβληματισμός που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου με έναυσμα την ποιότητα των παρουσιάσεων.
  • Το έντονο ενδιαφέρον των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής για συμμετοχή και παρουσίαση εργασιών στο συνέδριο καθώς επίσης και η κινητοποίηση εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής είτε να παρουσιάσουν εργασίες είτε να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες. Εξ ίσου έντονο ενδιαφέρον και συμμετοχή καταγράφηκε από τη μεριά των φοιτητών/τριων της Παιδαγωγικής Σχολής, οι οποίοι/ες επιπλέον διεκπεραίωσαν με ευθύνη, συνέπεια και θάρρος το διαδικαστικά και οργανωτικό κομμάτι του συνεδρίου, πράγμα πολύ σημαντικό για την επιτυχία του Συνεδρίου, αλλά και την ίδια την συγκρότησή τους.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την έκδοση πρακτικών, διαδικασία για την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα http://conf7nur.web.uowm.gr/

Όπως ήδη ανακοινώσαμε κατά τη λήξη θα υπάρξουν 2 εκδόσεις ως αποτέλεσμα του Συνεδρίου:

  1. Ηλεκτρονικό βιβλίο Πρακτικών με ISBN και πλήρη βιβλιογραφική αναφορά. Τα πρακτικά θα αναρτηθούν στο site του συνεδρίου αλλά και σε μόνιμο κόμβο που ετοιμάζεται για το θεσμό του Συνεδρίου μας. Μέγιστη έκταση εργασιών οι 2500 λέξεις (Προδιαγραφές). Όλοι οι τύποι των παρουσιάσεων μπορούν να υποβάλλουν κείμενο (προφορικές, συμπόσια, εργαστήρια, αφίσες). Οι εργασίες θα κριθούν από δυο μέλη της επιστημονικής επιτροπής για έγκριση και πιθανές διορθώσεις. Τελική ημερομηνία κατάθεσης 31-12-2012.
  2. Τόμος (χάρτινος ή ηλεκτρονικός ανάλογα με τις δυνατότητες) επιλεγμένων εργασιών, σε περιορισμένο αριθμό π.χ. 25-30. Μέγιστη έκταση εργασιών οι 5000 λέξεις και έως 13 σελίδες (Προδιαγραφές). Οι εργασίες του τόμου θα κριθούν - βαθμολογηθούν από δυο κριτές της επιστημονικής επιτροπής με στόχο την ιεραρχική κατάταξη, που θα μας επιτρέψει να επιλέξουμε τις πιο ώριμες εργασίες. Με βάση αυτά οι εργασίες του τόμου θα προέρχονται από τις προφορικέςανακοινώσεις και τα συμπόσια του Συνεδρίου. Τελική ημερομηνία κατάθεσης 28-02-2013.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Διευκρίνιση: Στην περίπτωση που η ίδια εργασία κριθεί κατάλληλη για το ηλεκτρονικό βιβλίο των πρακτικών αλλά και για τον τόμο επιλεγμένων εργασιών, για να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (copyright;) με τον εκδότη πρόθεση μας είναι η εργασία να αποσυρθεί από το ηλεκτρονικό βιβλίο πρακτικών.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Προδιαγραφές τελικών εργασιών28.75 KB

» Χορηγοί του συνεδρίου